Droogte

Ik hoorde op de radio dat de droogte van 2018 nu echt voorbij is. Er staat weer voldoende water in de Rijn en de Maas.
Twee weken geleden las ik nog dat het pas over 200 dagen weer voldoende nat zou zijn. Er zijn vast verschillende maten om de droogte te meten. De waterschappen weten er alles van.
Deze zomer hebben de waterschappen GIS op allerlei manieren ingezet om te anticiperen op de droogte. Hier wat voorbeelden:
Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een storymap gemaakt om aan de mensen uit te leggen welke droogtemaatregelen ze uitvoeren. Bijvoorbeeld het redden van vissen uit droge vispassages.
Waterschap Rijn en IJssel heeft een dashboard ingezet met allerlei watergegevens. Met dit dashboard informeerde de hydroloog zijn bestuur over wat er nodig was. Ook hebben ze een app beschikbaar gesteld om informatie over de droogte te verzamelen.
Waterschap Vechtstromen heeft handhavers met een app uitgerust om in het agrarisch gebied te controleren of er niet onnodig water werd verspild voor besproeiing van gewassen. Deze app heeft het NOS Journaal gehaald.
Dit zijn maar drie van de vele voorbeelden. Jouw waterschap heeft ook vast iets te vertellen over de droogte. Check de waterschapssite maar eens.

Leefbaar kantoor

Het waterschapshuis van Zuiderzeeland in Lelystad heeft begin dit jaar de Gouden Kikkergewonnen. Dit is de prijs voor het meest duurzame project van het jaar. Zuiderzeeland heeft het hoofdkantoor gerenoveerd met herbruikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid als uitgangspunten.
Ik had vandaag een bijeenkomst in het gebouw en kreeg een rondleiding.
Kosten nog moeite zijn gespaard om materialen opnieuw te gebruiken, water en energie te besparen en een gezond klimaat te creëren. Oude bureau’s en steigers zijn gebruikt voor wanden, WC’s worden gespoeld met regenwater, warmte en kou wordt opgeslagen in de grond, overal zijn metershoge klimplanten en nog veel meer.
De ideale werkplek is ontspannen, actief en gericht op samenwerking. Het bestuur vergadert volgens de BOB methode. De fase van beeldvorming gebeurt in de open samenwerkingsruimten, oordeelsvorming doen ze zittend op lage, gemakkelijke stoelen en besluitvorming gebeurt met een actieve houding aan een grote ronde tafel.
Het mooiste vond ik hoe trots de medewerkers vertelden over hun nieuwe kantoor. Dat is nog eens goed voor de motivatie en het werkplezier.

Putdeksels

Waarom zijn putdeksels rond?
Vroeger waren ze vierkant, nu allemaal rond. Een vierkante deksel kan diagonaal in het gat vallen.
Het foldertje bij het waterschap staat vol interessante weetjes over het riool. Hoe werkt het, hoe lang is het, hoeveel poep verwerkt het, leven er krokodillen in het riool, wat mag wel en niet in het riool? Mensen zijn zich maar ten dele bewust van wat er allemaal onder de grond gebeurt. Een beetje bewustzijn kan geen kwaad. Al was het maar om te begrijpen waarom straten de laatste tijd steeds vaker blank staan door de enorme regenbuien. Door meer groen en minder tegels in de tuin kunnen mensen daar zelf wat aan doen, maar ze vinden dat vooral een taak van de overheid.
De antwoorden op bovenstaande vragen staan op Riool.info. Voor de snelle nieuwsgierigen: het riool verwerkt 3 miljoen kilo poep en 20 miljoen liter urine per dag en is meer dan 100.000 kilometer lang in Nederland . Hier zijn geen krokodillen in het riool, maar in New York wel.