2025

Jaarlijks doen we als bedrijf een gezamenlijke kick-off in januari. Met alle 180 collega’s kijken we  vooruit naar het komende jaar. Dit keer hebben we verder vooruit gekeken dan normaal. We hebben ons ingeleefd in hoe de wereld er in 2025 uit zou kunnen zien en hoe we daar als bedrijf een bijdrage aan zouden kunnen hebben geleverd.
We hadden veel serieuze prognoses rond klimaatverandering, energietransitie, groei van steden, verduurzaming van de landbouw, vergrijzing, privacy, VR, AR, AI. Maar ook wat minder voor de hand liggende voorspellingen zoals Eva Jinek als premier van Nederland, Alibaba die Google zou hebben overgenomen en drijvende boerderijen in de Noordzee. De collega’s reageerden enthousiast. In de toekomst kijken spreekt tot de verbeelding.
We hadden ook een paar voorspellingen over mobiliteit in 2025. Bijvoorbeeld met vliegende auto’s en de hyperloop. Hier werd wat sceptisch op gereageerd. Grappig om vandaag in de Metro te lezen dat we al over drie jaar met vliegende taxi’s kunnen reizen. Technisch kan het nu al. Vraag is alleen of het aanpassen van de regels net zo snel gaat als de techniek.

Doorstroming

Ik hoorde een inspirerend verhaal van RoyalHaskoningDHV over Flowtack, een oplossing om verkeersdoorstroming te verbeteren. Flowtack maakt gebruik van grote hoeveelheden data uit allerlei systemen en voertuigen om realtime de optimale verkeersstromen te berekenen. Door het aansturen van stoplichten en signaleringsborden kan deze doorstroming gerealiseerd worden. De overheid kan daarbij bepalen wat ze belangrijk vindt, zoals sommige wegen ontzien en andere juist extra belasten. Flowtack draagt bij aan minder CO2 uitstoot en een fijnere leefomgeving.
Flowtack is succesvol beproefd in Bejing en ook in Deventer, mijn woonplaats. Ik weet niet of Flowtack nu al operationeel is in de stad, maar mijn eigen verkeersdoorstroming liet vanmorgen te wensen over. Bij een kruising met een grote doorgaande weg werd iedere keer maar één auto doorgelaten. Ik denk dat ik wel vijf minuten heb staan wachten. Minder CO2 en een betere leefomgeving zijn mooi, maar een tevreden weggebruiker lijkt me ook belangrijk. Misschien kan Flowtack daar ook nog wat aan doen.

Datagestuurd omrijden

Ik moest van Zwolle naar Apeldoorn. Dit kost normaal een half uur, maar ik heb er vandaag meer dan een uur over gedaan. De A50 was geblokkeerd door een ongeluk met een vrachtwagen vol kippen. Omrijden was onontkoombaar. De real time data van Google Maps adviseerde een route via de A28 en wat lokale wegen over de Veluwe. Dit zou me een kwartier extra kosten. Een collega die goed bekend is in het gebied voorspelde een grote file en verzekerde me dat ik beter via een oostelijke route kon rijden. Ik vertrouwde zijn advies, maar kwam uiteindelijk met een half uur extra vertraging aan. Een andere collega had wel de route van Google gebruikt en was netjes binnen 40 minuten bij onze afspraak.
Het deed me denken aan wat ik laatst op een congres hoorde over datagestuurd werken. Steeds vaker is de data wel beschikbaar, maar hebben beleidsmakers nog moeite er echt op te vertrouwen. Ze geven de voorkeur aan hun gevoel, maar dat hoeft het niet altijd bij het rechte eind te hebben. Heel herkenbaar.