Big Data Festival

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde een Big Data Festival. Rijkswaterstaat en KNMI presenteerden wat ze zoal in hun datalabs doen, bijvoorbeeld het voorspellen van asfaltkwaliteit, mist en hittestress en ook waar de meeste kans is op ongelukken.
Een van de sprekers was Bas Heijne. Heijne schetste de verandering in de beeldvorming over data. Jaren was er een heilig geloof dat data en transparantie de mensheid verder zou brengen. De laatste tijd is er door ontwikkelingen als met Facebook scepsis ontstaan. De mens is steeds minder een autonoom wezen, maar een verzameling data (dataobject) dat gemanipuleerd wordt door grote databedrijven.
Het publiek was verdeeld over de rol van de overheid. Moet de overheid ons beschermen, wetende dat de overheid ook een databedrijf is, of is de burger zelf verantwoordelijk. Allebei lijkt me. Iedereen was het er wel over eens dat educatie cruciaal is. Mensen weten maar half wat er met hun data gebeurt.

Privacy

Deze week heb ik de film The Circle gezien, heeft mijn dochter het Chinese sociaal krediet-systeem besproken tijdens haar Engelse mondeling en is Facebook diep door het stof gaat over gemaakte fouten rond gegevensbescherming. Een blogje over privacy is onontkoombaar.
The Circle laat zien wat er gebeurt als mensen zichzelf digitaal bloot geven: de dataeigenaren krijgen totale macht over ieders leven. The Circle is science fiction, maar in China is dit al realiteit. De Chinese overheid gebruikt de meest intieme data van burgers om een veiliger samenleving te creëren. Bij Facebook gaat het niet om veiligheid, maar om commercieel gewin. Het effect is hetzelfde: mensen zijn hun privacy kwijt.
Langzamerhand pikken mensen het niet langer. Met name jongeren maken zich zorgen, zoals bleek bij het referendum over de Sleepwet#DeleteFacebook is een prima initiatief, maar ik zie jongeren nog steeds heel druk met Instagram en Snapchat. Stoppen met het delen van je privédata is blijkbaar niet zo makkelijk.