Datagestuurd omrijden

Ik moest van Zwolle naar Apeldoorn. Dit kost normaal een half uur, maar ik heb er vandaag meer dan een uur over gedaan. De A50 was geblokkeerd door een ongeluk met een vrachtwagen vol kippen. Omrijden was onontkoombaar. De real time data van Google Maps adviseerde een route via de A28 en wat lokale wegen over de Veluwe. Dit zou me een kwartier extra kosten. Een collega die goed bekend is in het gebied voorspelde een grote file en verzekerde me dat ik beter via een oostelijke route kon rijden. Ik vertrouwde zijn advies, maar kwam uiteindelijk met een half uur extra vertraging aan. Een andere collega had wel de route van Google gebruikt en was netjes binnen 40 minuten bij onze afspraak.
Het deed me denken aan wat ik laatst op een congres hoorde over datagestuurd werken. Steeds vaker is de data wel beschikbaar, maar hebben beleidsmakers nog moeite er echt op te vertrouwen. Ze geven de voorkeur aan hun gevoel, maar dat hoeft het niet altijd bij het rechte eind te hebben. Heel herkenbaar.

Big Data Festival

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde een Big Data Festival. Rijkswaterstaat en KNMI presenteerden wat ze zoal in hun datalabs doen, bijvoorbeeld het voorspellen van asfaltkwaliteit, mist en hittestress en ook waar de meeste kans is op ongelukken.
Een van de sprekers was Bas Heijne. Heijne schetste de verandering in de beeldvorming over data. Jaren was er een heilig geloof dat data en transparantie de mensheid verder zou brengen. De laatste tijd is er door ontwikkelingen als met Facebook scepsis ontstaan. De mens is steeds minder een autonoom wezen, maar een verzameling data (dataobject) dat gemanipuleerd wordt door grote databedrijven.
Het publiek was verdeeld over de rol van de overheid. Moet de overheid ons beschermen, wetende dat de overheid ook een databedrijf is, of is de burger zelf verantwoordelijk. Allebei lijkt me. Iedereen was het er wel over eens dat educatie cruciaal is. Mensen weten maar half wat er met hun data gebeurt.